Färga betong

Allmänt om färga betong

 • Vanlig betong är grå och kommer därför att ge en grå nyans till andra färger då betongen i sig själv är ganska mörk.
 • Betongen ändrar färg när den torkar, så det är viktigt att prova sig fram
 • Det går alldeles utmärk att blanda olika färgpigment för att få fram den nyans du vill ha. Notera hur många gram du använder av respektive färgpigment samt hur mycket betong så att du kan återskapa nyansen vid behov.
 • Vill du att betongen skall få en klarare färg så använd istället så ljus betong som möjligt, det finns även sk. vitbetong att köpa.
 • Efterbehandling av t.e.x. olja eller vax ändrar färgkaraktären på de olika betongfärgerna.
 • För mycket färgpigment försvagar betongen så överdosera inte, se avsnitt “Dosering av pigment” nedan.
 • Efter en viss nivå av färgpigment blir betongen mättad och det ger ingen färgeffekt att hälla i ytterligare pigment.
 • Olika betonger behöver olika mycket färgpigment baserat betongen grundfärg. Testa dig fram med små mängder.
 • Notera att pigmenten är mycket färgintensiva så skydda kläder, möbler etc när pulvret hanteras.

Dosering av betongfärger:

 • Färgpigmentet doseras normalt i som % av cementvikten. Det vanliga spannet av färgpigment ligger mellan 2-6 %.
 • En säck (25 kg) Grov- eller Finbetong innehåller ungefär 5 kg cement, vilket med exempelvis 4% dosering motsvarar ca 200 gram pigment (torrt).  5 kg * 0,04 = 0,2 kg dvs 200 gram för hela säcken. Kontrollera cementvikten på betongpåsen. Följande exempel gäller 5 kg cement i 25 kg påse:
  • 2% ger –  4 gram färgpigment per kg betong
  • 3% ger – 6 gram färgpigment per kg betong
  • 4% ger – 8 gram färgpigment per kg betong
  • 5% ger – 10 gram färgpigment per kg betong
  • 6% ger – 12 gram färgpigment per kg betong
 • En del färger ger stor effekt redan vid 2% och andra färger kräver mer färgpigment.
 • Man brukar prata om att betongen är ”mättad” vid ca 6% dosering, det går dock att öka något ytterligare. Men gå inte över 15 gram färgpigment per kg då blir betongen skör. Notera också att det ger väldigt liten färgökning vid dessa höga andelar färgpigment.
 • För mycket färgpigment kan också göra så att betongen färgar av sig när man rör den.

Färga betong – Steg för steg guide

Förberedelser:

 • Betong
 • Vatten
 • Färgpigment
 • Våg
 • Hink att blanda i
 • Något att blanda med (betongblandare eller spade t.ex.)

Steg-för-steg guide

 1. Räkna ut hur mycket betong du vill använda och häll den torra betongen i en hink. Bästa metoden är att väga både betongen och färgpigmentet. 
 2. Dosera betongfärger baserat på hur mycket betong du skall göra. Färgpigment beräknas utifrån cementvikten av betongen, motsvarande 2-6% (se separat avsnitt Dosera betongfärger)
 3. Blanda färgpigmentet i vattnet. Blanda noga ut det i vattnet.
 4. Häll i en del av betongen. Blanda igen noga, fördelen är att nu är betongblandningen lättflytande och det är enklare att blanda ut färgpigmentet, detta ger jämnare betongfärger.
 5. Häll i resten av betongen i blandningen och följ i övrigt instruktionerna på betongförpackningen.